5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  της Οριζόντιας Πράξης «Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία  της γραφής και της γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο» με κωδικό MIS 339816 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 – ΑΠ2 – ΑΠ3  (PDF| 1,55 MB)

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  της Οριζόντιας Πράξης «Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία  της γραφής και της γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο» με κωδικό MIS 339816 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3 (PDF| 1,49 MB)

(19/11/14) 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  της Οριζόντιας Πράξης «Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία  της γραφής και της γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο» με κωδικό MIS 339816 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3 (PDF| 1,55 MB)

(28/11/13) 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  της Οριζόντιας Πράξης «Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία  της γραφής και της γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο» με κωδικό MIS 339816 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3 (PDF| 1,33 MB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία  της γραφής και της γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο» με κωδικό MIS 339816 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 – ΑΠ 2 – ΑΠ 3 (PDF| 1,98 MB)

Κράτα το

Κράτα το