Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 11257/24-6-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αναλυτική αποτύπωση κατάστασης και αξιολόγησης των δημοσίων ΙΕΚ της χώρας & άλλων σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης εποπτείας άλλων υπουργείων με αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 1,52 MB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)