Ορθή επανάληψη της τροποποίησης της ανοιχτής πρόσκλησης (Α.Π. 10846/23-6-2011).

 Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης της τροποποίησης (PDF|1,57 MB)

(23/06/2011) Τροποποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π. 10846/23-6-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Επιταγή (voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

 Το αρχείο της Τροποποίησης (PDF| 461 ΚB)

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 10846/23-6-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Επιταγή (voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 1,74MB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)