Αναφορικά με την κατηγορία πράξης «Ηράκλειτος» και προς αποφυγή της όποιας παρανόησης, διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση στα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεων γίνεται μέσω των CDROM που έχει αποστείλει η Ειδική Υπηρεσία προς τα Ιδρύματα. Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί σχετικές ανακοινώσεις (www.edulll.gr 11/04/2011 και 01/02/2011) ενώ η Ειδική Υπηρεσία είχε εξετάσει και το ενδεχόμενο για εξ αποστάσεως πρόσβαση. Με στόχο όμως την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των Υποψήφιων Διδακτόρων (βλ. ανακοίνωση της 11/04/2011) αποφασίστηκε η αποστολή των αιτηθέντων φύλλων αξιολόγησης προς τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Ιδρυμάτων, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να δίνουν πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους.

Για την πρόσβαση στα φύλλα αξιολόγησης της Α΄φάσης των προγραμμάτων «Θαλής» και «Αρχιμήδης», ετοιμάζεται ηλεκτρονική εφαρμογή εξ αποστάσεως πρόσβασης. Ωστόσο, είναι στη διάθεση των Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων να αποστείλουν σχετικό αίτημα προς την Ειδική Υπηρεσία, η οποία και θα θέσει τα αξιολογικά σχόλια (φύλλα αξιολόγησης) στη διάθεση των υποψηφίων σύμφωνα και με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για το πρόγραμμα «Ηράκλειτος».

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|111 KB)