(16/07/2015) 3η Τροποποίηση της Πράξης «Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για το σύγχρονο αστικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά.» με κωδικό MIS 339819 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ2 (PDF|1,52 MB)

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για το σύγχρονο αστικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά» με κωδικό MIS 339819 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ2 (PDF|1,54 MB)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για το σύγχρονο αστικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά» με κωδικό MIS 339819 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ2 (PDF|1,42 MB)

(01/06/2011) Ένταξη της Πράξης «Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για το σύγχρονο αστικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά» με κωδικό MIS 339819 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ2 (PDF|1,97 MB)