Ανακοινώνονται σήμερα  τα στοιχεία που αφορούν στις 435 προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως επικρατέστερες και προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο της πράξης: «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό».

 

Το αρχείο της Απόφασης (PDF|624KB)

Το αρχείο των Αποτελεσμάτων (PDF|195KB)