Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 4418/13-04-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

3η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (PDF| 480 KB)

2η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης (1.001 ΚΒ)

Επικαιροποίηση Πρόσκλησης (παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 21 Μαΐου ’10) (DOC|999 KB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|1.002 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)