Αρχείο Σεπτέμβριος, 2016

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

48_KATANOMH_YPOLOG_3451_2016_1-9-2016

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης & Έγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

SAE_3341_Proegrisi_2016_Yp_Ergasias_31-8-2016

SAE_8458_Proegrisi_2016_Yp_Paideias_31-8-2016

Σελίδα 3 απο 3123