Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Απένταξης, Προέγκρισης & Έγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

Apentaksi_2016_SAE_0458_EDBM_22-7-2016

Apentaksi_2016_SAE_6458_EDBM_22-7-2016

Apentaksi_2016_SAE_8458_EDBM_22-7-2016

SAE_2458_Proegrisi_2016_Yp_Paideias_29-7-2016

SAE_3341_00_Tropopoiisi_Yp_Ergasias_Nea_Erga_11_eos_12_20-07-2016

SAE_3341_Proegrisi_2016_Yp_Ergasias_Nea_Erga_11_eos_12_22-7-2016

SAE_3451_Proegrisi_2016_Yp_Paideias_Nea_Erga_51_eos_61_27-7-2016