Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Μάρτιος, 2016

Πρόσκληση με κωδ. ΕΔΒΜ15 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονες Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος» & 8«Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της δια βίου Μάθησης-Σύνδεση με την αγορά εργασίας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο ««Πιλοτική Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 510 KB)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (PDF| 1.694 KB)

Πρόσκληση με κωδ. ΤΒ05 και τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια δικαιούχων ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (PDF | 520 ΚΒ) ΝΕΟ

To Αρχείο της Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) (PDF| 826 ΚΒ)

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης  (PDF| 518 ΚΒ)

Τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης (.zip )

Ποσοστά συμμετοχής Περιφερειών (docx |14 KB)

Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. ΕΔΒΜ16 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης»

Το αρχείο της 4ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 486 KB)

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. ΕΔΒΜ16 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης»

Το αρχείο της 3ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 486 KB)

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. ΕΔΒΜ16 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης»

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 477 KB) Περισσότερα »

Σελίδα 3 απο 3123