Αρχείο Οκτώβριος, 2015

5η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, – Οριζόντια Πράξη» με κωδικό MIS 296175 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:<< Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3(PDF|1,50MB)

Περισσότερα »

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Δράσεις διάχυσης του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο» σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς» με κωδικό MIS 495495 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1-2-3 (PDF| 1,55 ΜB)

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση Αποφάσης Ένταξης Πράξης με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ) » και MIS:  464693 στον Α.Π 3 του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ3 (PDF|1.53 ΜB)

Περισσότερα »

6η Τροποποίηση Ένταξης της  Πράξης «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης – Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ»  –  Οριζόντια Πράξη  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

ΑΠ1_ΑΠ2_ΑΠ3 (PDF|1,50 ΜB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Τροποποίηση των πράξεων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 101, με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES) – ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Το αρχείο της ΑπόφασηςΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (PDF|308 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 3 απο 3123