Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Αύγουστος, 2015

Ανακοινώνονται οι προεγκρίσεις της ΣΑΕ 2458.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 -03/08/2015 I (PDF| 138 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 -03/08/2015 II (PDF| 137 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 -03/08/2015 III (PDF| 133 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 -04/08/2015 I (PDF| 138 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 -04/08/2015 II (PDF| 139 KB)

 

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458 (PDF | 193 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458 (PDF | 200 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 (PDF | 204 KB)

 

Σελίδα 2 απο 212