Αρχείο Ιούνιος, 2015

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458 & 2458 (PDF | 265 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458, 2458 &8458 (PDF | 466 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0908 (PDF | 186 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458, 2458 & 8458 (PDF | 246 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0908 (PDF | 192 KB)

(22-06-2015) 3η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πειραιά», με κωδικό MIS 383575 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ11 (PDF|1,52 ΜB)

Περισσότερα »

(22/06/2015) 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με κωδικό MIS 478885 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.515KB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458, 6458 και 8458.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 137 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 155 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 6458 (PDF| 137 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 8458 (PDF| 133 KB)

 

(19-06-2015) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης στο πλαίσιο Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Προετοιμασίας, Εφαρμογής, Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ και των Δράσεών του – Δράσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π» με κωδικό MIS 464698 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15  (PDF|1,25 MB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης στο πλαίσιο Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Προετοιμασίας, Εφαρμογής, Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ και των Δράσεών του – Δράσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π» με κωδικό MIS 464698 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,25 MB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας : απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» με κωδικό MIS 491402 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ4 [PDF|1,48MB]

Περισσότερα »

4η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» με κωδικό MIS 299964 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF|1.252 KB)

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα και των φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πλήρωση θέσεων στελεχών.

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 1/7/2015

Αρχείο εγγράφων (zip|117kb)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148 (PDF | 200 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0138 (PDF | 208 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 187 KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ» με κωδικό MIS 467423 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF| 1.514 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 4 απο 512345