Αρχείο Ιούνιος, 2015

1η τροποποίηση της Πράξης «Μελέτη για την ενίσχυση και την επέκταση του θεσμού των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» με κωδικό MIS 494194 στα Επιχειρησιακά Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,27 MB)

Περισσότερα »

 (26-06-2015) 3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων» με κωδικό MIS 277495 στο Επιχειεξσιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ13-14-15 (PDF|984 ΚΒ)

Περισσότερα »

2η τροποποίηση της Πράξης «Μελέτη για τη διερεύνηση της επιλεξιμότητας των ερευνητικών προγραμμάτων» με κωδικό MIS 489437 στους άξονες 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1,27 MB)

Περισσότερα »

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

(26/06/2015) 2η Τροποποίηση της οριζόντιας Πράξης «Εκπαίδευση – επιμόρφωση στελεχών της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ», στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 13 – ΑΠ 14 – ΑΠ 15 (PDF| 1,27 MB)

Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

(29-06-2015) 1η Τροποποίηση της με Α.Π 21195/14-12-2012 Πρόσκλησης με Κωδικό 156 για την υποβολή Προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥ ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 13-14-15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|464 KB)

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 21195/14-12-2012) για την υποβολή Προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥ ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 13-14-15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|344 KB)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (.rar|748 KB)

4η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης  «Παροχή Βραχυχρόνιας Υπηρεσίας Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και των φορέων υλοποίησης του ΕΠ για την ταχύτερη υλοποίηση του προγράμματος» με κωδικό MIS 346781 στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,78 MB)

Περισσότερα »

1η τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”» με κωδικό MIS 423608, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF | 1.273 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών και Λοιπού Εξοπλισμού της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

AΠ13-ΑΠ14-ΑΠ15 (PDF|1,27 ΜB)

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών και Λοιπού Εξοπλισμού της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

AΠ13-ΑΠ14-ΑΠ15(PDF|230 KB)

1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Προμήθεια Λογισμικού για τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 355472 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ13-ΑΠ14-ΑΠ15 (PDF| 1,27 ΜΒ)

 

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Λογισμικού για τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ13-ΑΠ14-ΑΠ15 (PDF|230 KB)

2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού» με MIS 339867, στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF|1,27 ΜB)

Περισσότερα »

Σελίδα 2 απο 512345