(4/5/2015) 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – NANOCAPILLARY»  με MIS 375233  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  –  ΑΠ10 (PDF|1,51 MB)

(3/4/2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ – NANOCAPILLARY»  με MIS 375233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  –  ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)