Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Μάιος, 2015

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «‘Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω’ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3 (PDF|1,50 ΜB)

Περισσότερα »

(12-05-2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Αξιολόγηση Ελληνικών Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων» με κωδικό MIS 377323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 10 (PDF|1,58 MB)

(4-12-2014) 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Προτομή: Προσαρμοστική Τεχνολογία στην Οπτική Μετάδοση» με κωδικό MIS 377322 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 10 (PDF|1,58 MB)

Περισσότερα »

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο  «Το θέατρο ως φορέας Παιδείας και πολιτειακής αγωγής στην αρχαιότητα και σήμερα» με κωδικό MIS 339818 στον Άξονα Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ2  (PDF| 1,48 ΜB)

Περισσότερα »

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού («voucher») για την παροχή υπηρεσιών» στους άξονες προτεραιότητας 4, 5, 6 με κωδικό MIS 374455 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 – ΑΠ5 – ΑΠ6 (PDF|1,55 MB)

 

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού («voucher») για την παροχή υπηρεσιών» στους άξονες προτεραιότητας 4, 5, 6 με κωδικό MIS 374455 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 – ΑΠ5 – ΑΠ6  (PDF|1,50 MB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Δημιουργία Δικτυακής Πύλης Ενημέρωσης των πολιτών για τα εκάστοτε ενεργά προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης» με κωδικό MIS 374617 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ7 – ΑΠ8 – ΑΠ9 (PDF| 1,49 MB)

Περισσότερα »

(12/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Θαλής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νέες Μέθοδοι στην Ανάλυση Ανταγωνισμού Επιχειρήσεων: Ολιγοπωλιακές Στρατηγικές, Δίκτυα και Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις» με κωδικό MIS 379331 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ11 (PDF|1,59MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Θαλής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Πλατφόρμα Έρευνας στην Ποιότητα και Τεχνολογία Λογισμικού» με κωδικό MIS 379329 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ11 (PDF|1,59MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Θαλής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – DISFER: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» με κωδικό MIS 375534 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ11 (PDF|1,59MB)

Περισσότερα »

1η τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης» με κωδικό MIS 374674 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF | 1.516 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτά ακαδημαικά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών» με κωδικό MIS 374187 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF|1.255 KB)

Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Σχεδιασμός και Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου» με κωδικό MIS 506125 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ7 (PDF|1,78MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Πληροφορικά Συστήματα Επιχειρήσεων» με κωδικό MIS 506124 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ7 (PDF|1,52MB)

Σελίδα 3 απο 612345...Τελευταία »