Αρχείο Απρίλιος, 2015

Επικαιροποιημένες αιτούμενες πιστώσεις 2015  για την υποβολή πρότασης πιστώσεων έτους 2015 των πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που χρηματοδοτούνται από τις ΣΑΕ 045/8, 245/8, 445/8, 645/8 και 845/8 του ΥΠΟΠΑΙΘ.

4η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ)» με κωδικό MIS 200056 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF|1,55 MB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η Ανάκληση της Πρόσκλησης (Α.Π. 27479/31-12-2014) με κωδ. 193 για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ένταξη νέων 18-28 ετών στην αγορά εργασίας και βελτιστοποίηση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την τοπική αγορά εργασίας» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους λόγους που αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 5844/14-4-2015 Απόφαση.

Το αρχείο της Απόφασης (PDF| 463 KB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 397 KB)

(15-04-2015) 3η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» με κωδικό MIS 383555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ10 (PDF|1.29 ΜB) Περισσότερα »

3η Τροποποίηση της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με κωδικό MIS 299910 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF|1.593 KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό MIS 299925 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|1.592 KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με κωδικό MIS 299909 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF|1.592 KB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης» με κωδικό MIS 299924 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF|1.592 KB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» με κωδικό MIS 299934 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF| 1.592 KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με κωδικό MIS 305582 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF|1.592 KB)

Σελίδα 2 απο 3123