Αρχείο Ιανουάριος, 2015

Αναρτάται ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση (αρ.πρωτ. 27479/31-12-2014) με κωδικό 193, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης με θέμα «’Ένταξη νέων 18-28 ετών στην αγορά εργασίας και βελτιστοποίηση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την τοπική αγορά εργασίας»

Δείτε το αρχείο εδώ

 

Αιτούμενες πιστώσεις α’ και β’ τριμήνου 2015 πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ των ΣΑΕ 045/8 και 245/8 του ΥΠΑΙΘ για την υποβολή πρότασης προέγκρισης. Στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο πράξεις που έχουν πλήρως ανελαστικές υποχρεώσεις ή/και είχαν μηδενικές πιστώσεις το 2014.

Σελίδα 1 απο 11