Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιανουάριος, 2015

Αναρτάται ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση (αρ.πρωτ. 27479/31-12-2014) με κωδικό 193, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης με θέμα «’Ένταξη νέων 18-28 ετών στην αγορά εργασίας και βελτιστοποίηση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την τοπική αγορά εργασίας»

Δείτε το αρχείο εδώ

 

Αιτούμενες πιστώσεις α’ και β’ τριμήνου 2015 πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ των ΣΑΕ 045/8 και 245/8 του ΥΠΑΙΘ για την υποβολή πρότασης προέγκρισης. Στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο πράξεις που έχουν πλήρως ανελαστικές υποχρεώσεις ή/και είχαν μηδενικές πιστώσεις το 2014.

Σχετικά αρχεία

Ιστορικό διαβούλευσης, διαδικασίας σχεδιασμού & έγκρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)

Εγκεκριμένο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» (17/12/2014)

Σύνοψη Πολιτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), 3η υποβολή στην Ε.Ε. μέσω SFC   (27/11/2014)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), 2η υποβολή στην Ε.Ε. μέσω SFC  (17/11/2014)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), επίσημη υποβολή στην Ε.Ε. μέσω SFC (17/07/2014)

Ημερίδα Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (15.04.2014)

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΕΥΣΕΚΤ, 23.5.2013- Θεματικό εργαστήρι:«Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση» (23.05.2013)

Έντυπο Υποβολής Προτάσεων ΥΠΑΙΘΠΑ  (νέα έκδοση)

Υποβολή προτάσεων για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Παρουσιάσεις εισηγητών

Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Εκπαίδευση και την Διά Βίου Μάθηση 2014-2020  (29.04.2013,  Ξενοδοχείο «Royal Olympic»)

Κείμενο Προτάσεων Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (Οκτώβριος 2012)

 

 

Σελίδα 1 απο 11