Αρχείο Νοέμβριος, 2014

3η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης- ΑΠ3» με κωδικό MIS 375205 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το περιεχόμενο της Απόφασης  (PDF |1564KB):ΑΠ 3

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, εφαρμοσμένη κοινωνιολογία και η πολιτική για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων» με κωδικό MIS 475298 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ8 (PDF|1.836KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Σύγχρονες μορφές ανάπτυξης τουρισμού: Καινοτόμες δράσεις» με κωδικό MIS 479977 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.573KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Εφαρμογές των Μαθηματικών στη Βιομηχανία και Επιχειρήσεις» με
κωδικό MIS 472814 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ8 (PDF|1.457KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Προηγμένες τεχνολογίες και υλικά στη συντήρηση και προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς» με κωδικό MIS 467332 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.582 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Πρόγραμμα εκπαίδευσης με χρήση προσομοίωσης σε νέες χειρουργικές
μεθόδους και στην ασφαλή και βελτιστοποιημένη εφαρμογή των ακτινοβολιών στην Ιατρική» με κωδικό MIS
479980 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.574KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα – Βιομηχανικές εφαρμογές
αιχμής» με κωδικό MIS 467412 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF| 1.574 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε Νέες Προηγμένες
Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών και Ασθενών Ατόμων» με κωδικό MIS 479222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.573KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στην προσέγγιση των συνήθων
προβλημάτων Υγείας με βάση την Τεκμηριωμένη Ιατρική» με κωδικό MIS 479439 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.577KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΕΓΑ – Σύγχρονες Τάσεις στην Επιστήμη των Τροφίμων και τη Διατροφή του Ανθρώπου» με κωδικό MIS 467272 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.572 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 2 απο 3123