Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Οκτώβριος, 2014

Ανακοινώνονται οι προεγκρίσεις της ΣΑΕ 2458.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 150 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 135 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 138 KB)

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κωδικό MIS 380251 

ΑΠ 3 (PDF| 1.025 KB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με κωδικό MIS 377198 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1.313 KB)

Περισσότερα »

 

2η Τροποποίηση των πράξεων με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» στους ΑΠ1, 2 και 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013».

ΑΠ1 (PDF|1,79 MB) ΑΠ2 (PDF|1,54 MB) ΑΠ3 (PDF|1,79 MB)

Περισσότερα »

Σελίδα 4 απο 41234