Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Οκτώβριος, 2014

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ- Επιμόρφωση επαγγελματιών σε θέματα διαχείρισης της αναπηρίας» με κωδικό MIS 483010 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

AΠ 7 (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Καινοτομικές Δράσεις σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής – Πολιτισμός» με κωδικό MIS 491403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό MIS 482025 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

AΠ 7 (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Η πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων» με κωδικό MIS 482017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Περιβαλλοντική Διαχείριση – Σύγχρονα Εργαλεία» με κωδικό MIS 485388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

AΠ 7 (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Διαχείριση Ολοκληρωμένων Θαλασσίων Και Χερσαίων Μεταφορικών Συστημάτων – ΔΟΜΕΣ» με κωδικό MIS 485387 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

AΠ 7  (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Επικαιροποίηση Των Γνώσεων Αποφοίτων Καλών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Για  Την Εφαρμογή Και Εμπέδωση Σύγχρονων Προσεγγίσεων Μορφών Τέχνης Καθώς Και Ανάπτυξη Ειδικών Τεχνολογικών Δεξιοτήτων Δημιουργικής Σχεδίασης Με Γνώμονα Τον Ψηφιακό Πολιτισμό» με κωδικό MIS 485385 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ Στην Οργάνωση, Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων Και Στην Προώθηση Τουριστικών Προορισμών» με κωδικό MIS 485382 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57ΜΒ)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική» με κωδικό MIS 485386 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 7 (PDF|1,57MB)

4η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδικό MIS 346941 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 10 (PDF|1,84 MB)

Περισσότερα »

Σελίδα 2 απο 41234