Αρχείο Απρίλιος, 2014

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ένταξη της Πράξης «Πολιτισμός, Αξίες, Ιστορία, Χρόνος, Νέες Τεχνολογίες, Ιδέες και Διδασκαλία στα ΙΟνια Νησιά του 21ου αιώνα (ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΝ-21)» με κωδικό MIS 453637 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 (PDF| 1,42 MB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κωδικό MIS 299922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF | 1.457 KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) Ε.Α.Π.» με κωδικό MIS 328450 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF | 1.195 KB)

Ένταξη της Πράξης «Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα» με κωδικό MIS 453694 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Βάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1,5 MB)

 

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458 και 0148.

Περισσότερα »

Σελίδα 3 απο 3123