Αρχείο Μάρτιος, 2014

1η Τροποποίηση Ένταξης  της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2007-2013»

ΑΠ1(PDF|2,25 ΜB) Περισσότερα »

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2η Τροποποίηση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»

ΑΠ2 (PDF|1,98 ΜB) Περισσότερα »

1η Τροποποίηση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης» με τελικό δικαιούχο το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος,  στους Άξονες Προτεραιότητας 1 (MIS 370258) και  2 (MIS 370259), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.
ΑΠ1 (PDF|2514 KB)  –  ΑΠ2  (PDF|2514 KB) Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13529/01-08-2011 Ανοικτής Πρόσκλησης (κωδ. 130) για υποβολή προτάσεων στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 & 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 1.060 ΚB)
Συνοδευτικά Αρχεία Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 19750/22-11-20112 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: 144) για την πράξη «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΠ 7 και 8.

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 232 ΚB)

 

Περισσότερα »

Σελίδα 3 απο 3123