Αρχείο Μάρτιος, 2014

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ» με κωδικό MIS 328085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|1.147KB)

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ – Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός» με κωδικό MIS 471301 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 7 (PDF|1.147KB)

(18-03-2014) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Νέα Υπολογιστικά Εργαλεία Συστημικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής  στη Μελέτη της Δυναμικής της Κυτταρικής Γήρανσης», με κωδικό MIS 377001 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ10 (PDF|1,52MB)

Περισσότερα »

Τήρηση κανόνων και καταγραφή δράσεων δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΠΕΔΒΜ

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» με κωδικό MIS 299932 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|1.460KB)

Ένταξη της Πράξης  ΠΕΓΑ – Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων με κωδικό MIS 479224 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 7 (PDF|1.457KB)

 

Ένταξη της Πράξης «ΠΕΓΑ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ : ΕΞΥΠΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ.» με κωδικό MIS 479334 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 7 (PDF|1.454KB)

Αναμένονται Προτάσεις

1η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (κωδ 168) προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Κατηγορία Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης και Βελτίωσης των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης» .

Το αρχείο της Τροποπ. Πρόσκλησης (PDF|426 KB)

Περισσότερα »

Σε συνέχεια της από 19-02-2014 ανακοίνωσης προς δικαιούχους σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4155/ 2013- ΕΣΗΔΗΣ  εκδόθηκε η συγκεκριμένη εγκύκλιος την οποία και αναρτούμε προς ενημέρωσή σας .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  (PDF |221 KB)

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Bιωματική σύνδεση και γνωριμία των νέων με την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου: Μια κοινωνία μέσα από τους αιώνες» με κωδικό MIS 453606 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης (PDF| 970 ΚB)

Περισσότερα »

Σελίδα 2 απο 3123