Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Φεβρουάριος, 2014

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 327512 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ5 (PDF|1.460KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 299933 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ5 (PDF|1.460KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με κωδικό MIS 328653 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF | 1.459 ΚΒ)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (PDF | 198 KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με κωδικό MIS 299931 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF | 1.459 kB)

Ένταξη της Πράξης «Σύγχρονες τεχνολογίες για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Γεωργική Ανάπτυξη» με κωδικό MIS 467273 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 8 (PDF|1.458 KB)

Την 17η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ θα ανοιχθούν οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές για την πρόσκληση με αριθμ.πρωτ. 27557/31-12-2013 στο πλαίσιο της πράξης: «Εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

 

To αρχείο της ανακοίνωσης (DOC | 607 KB)

 

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF | 380 KB)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 189/10-01-2012 Ανοιχτής Πρόσκλησης με κωδικό 146 στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης «Παρεμβάσεις ανάδειξης και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών«.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 576 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(11-02-2014) 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης (Α.Π 8206/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2.

Το αρχείο της 4ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF | 164 KB) Περισσότερα »

Σελίδα 5 απο 8« Πρώτη...34567...Τελευταία »