Αρχείο Φεβρουάριος, 2014

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΕΑΠ» με κωδικό MIS 303860 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ1 (PDF|1.198KB)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επαρκείας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ», στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013.

ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3 (PDF|1.744 KB)

Περισσότερα »

(26-02-2014)  1η  Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ» με κωδικό MIS 380850 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 10   (PDF | 1.730 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της  Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π. 3014/24-02-2012) κωδ. 151 για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Μηχανισμός ‘Αμεσης Παρέμβασης  για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» στους  Άξονες προτεραιότητας 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|230 ΚΒ)

Περισσότερα »

Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 179  προς το Ι.Ε.Π: «Αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης – Προγράμματα Σπουδών – Διδακτικά Βιβλία» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Το αρχείο της Πρόσκλησης της Πρόσκλησης (PDF|316 KB)

Περισσότερα »

Κοινοποίηση Απόφασης έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών και προσωρινής κατακύρωσης για το έργο: «Εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Απόφαση (PDF|334 KB)

(25-02-2014) 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» με κωδικό MIS 383779 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ12   (PDF | 1.725 KB)

Περισσότερα »

(25-02-2014) 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ» με κωδικό MIS 380360 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 12  (PDF | 1.730 KB)

Περισσότερα »

(25-02-2014) 2η Τροποποίηση  της  Απόφασης  Ένταξης  της  Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας «με κωδικό MIS 383592 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 10 (PDF|1.730 KB)

Περισσότερα »

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 350562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ5 (PDF|1,46MB)

Περισσότερα »

Σελίδα 2 απο 812345...Τελευταία »