Αρχείο Ιανουάριος, 2014

Το άνοιγμα των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 27557/31-12-2013 και  τίτλο:   «Εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 21/1/2014, ώρα 10:30πμ.

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 177 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Κατηγορία Πράξης «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» και την Πράξη «Αναμόρφωση Προγραμμάτων (Οδηγών) Σπουδών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης«

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|401 KB)

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης  (συμπιεσμένο αρχείο | 865 ΚΒ)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με κωδικό MIS 299508 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF | 2.247 KB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με κωδικό MIS 300664 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF | 2.248 KB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α)» με κωδικό MIS 299930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|1.459 KB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με κωδικό MIS 303203 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|1.459 KB)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ 5  (PDF| 1,93 MB)

Περισσότερα »

Το άνοιγμα των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 27557/31-12-2013 και  τίτλο:   «Εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»,  το οποίο είχε προγραμματιστεί για σήμερα 16-01-2014 αναβάλλεται.

Όσοι έχουν υποβάλλει προσφορά  θα ενημερωθούν από την ιστοσελίδα μας αλλά και τηλεφωνικά για την νέα ημερομηνία ανοίγματος προσφορών

1η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΕΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ (ΚΕ.Μ.Ε.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΒΜ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» με κωδικό MIS 327099 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΑΠ 1- ΑΠ 2 – ΑΠ 3 (PDF|1,44 MB)

 

Σελίδα 2 απο 212