Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Δεκέμβριος, 2013

Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 175 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Κατηγορία Πράξης  «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης»  – Πράξη   «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και Επιμόρφωσης Θεολόγων και Ιεροδιδασκάλων της Θράκης σε θέματα Θρησκευτικών, Θρησκευτικής Ετερότητας και Διαπολιτισμικής Θρησκευτικής Αγωγής»

Το αρχείο της Πρόσκλησης  (PDF|285 KB)

Περισσότερα »

Η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), το πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 των Πράξεων «Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία» οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προβαίνει στη Δημόσια Διαβούλευση του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής και Εστίασης για το σχολικό έτος 2013-2014».

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» με κωδικό MIS 332280 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF|1.462 KB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» με κωδικό MIS 299942 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF|1.196 KB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» με κωδικό MIS 299941 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF|1.195 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

Την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια (6η) Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολουθήσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Η Συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL. Η ώρα έναρξης έχει οριστεί στις 2μμ.

Η ημερήσια διάταξη όπως και περισσότερες πληροφορίες για τις θεματικές της Συνεδρίασης βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο: http://www.edulll.gr/?page_id=2053

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

3η Τροποποίηση της  Απόφασης Ένταξης της  Οριζόντιας Πράξης «Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών – ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» με κωδικό MIS 374554 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 (PDF| 1,69MB)

Περισσότερα »

(06-12-2013) 1η Τροποποίηση της  Οριζόντιας  Πράξης  «Τεχνική  Υποστήριξη  της  ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση των εργασιών της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων για το Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» με κωδικό MIS 446847 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1500 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 3 απο 41234