Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Νοέμβριος, 2013

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ 5 (PDF| 1,9 ΜB)

Περισσότερα »

Θεμελιώδης προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι η αποτελεσματική πληροφόρηση της κοινής γνώμης και η ενημέρωση των πιθανών δικαιούχων για το σύνολο των δράσεων του Προγράμματος. Προς την κατεύθυνση αυτή και μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος στοχευμένων επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων, υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας με κεντρικό σημείο αναφοράς τη διευκόλυνση και την υποστήριξη «στο δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν».

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, ανακοινώνουμε με χαρά  ότι η σελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Facebook ξεπέρασε τους 6.000 φίλους και συνεχίζει να συγκεντρώνει  ένα συνεχώς αυξανόμενο πλήθος χρηστών που καθημερινά την εμπιστεύονται για την ενημέρωσή τους  σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος κι επιπλέον τυχαίνουν άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα ερωτήματά τους.

Περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

1η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ 4 (PDF| 1,46 ΜB)

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πράξης «MOΔΙΠ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κωδικό MIS 304107 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF|1.984 KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» με κωδικό MIS 299841 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 (PDF|1.983KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» με κωδικό MIS 296812 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1.985 KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με κωδικό MIS 299526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 (PDF|2.507KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό MIS 299518 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF|2.248KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με κωδικό MIS 300754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1 (PDF|1.461KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» με κωδικό MIS 327410 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 2 (PDF|2.250KB)

Σελίδα 4 απο 9« Πρώτη...23456...Τελευταία »