Αρχείο Νοέμβριος, 2013

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για τον Πολιτισμό (PDF | 175 KB).

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς  (PDF | 137 KB).

Το αρχείο των κατανομών για την Γ.Γ.Ε.Τ. και το Ι.Κ.Υ. (PDF | 138 KB).

2η Τροποποίηση της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης TEI ΛΑΡΙΣΑΣ» με κωδικό MIS 299913 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 4 (PDF|1.459KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» με κωδικό MIS 299929 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 5 (PDF|1.459KB)

3η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό MIS 299958 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 5 (PDF|1.196KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ» με κωδικό MIS 303809 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 5 (PDF|1.459ΚΒ)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ» με κωδικό MIS 299973 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 6 (PDF|1.197KB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Εκπόνηση Μελέτης για την Εφαρμογή των Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» με κωδικό MIS 463262 στo  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,5 MB)

Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 172  προς τον ΕΟΠΠΕΠ: «Τεχνική Υποστήριξη  των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΟΠΠΕΠ» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

 

ΑΠ 13-14-15 (pdf|625 KB)

Το πιστοποιημένο για εκπαιδεύσεις δημοσίων υπαλλήλων, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργάνωσαν και υλοποίησαν με επιτυχία επιμορφωτικά σεμινάρια στις 4-5 και 11-12 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με τίτλο: «Δυνατότητες Απλοποίησης Κόστους και Μέθοδοι διαχείρισης με στόχευση στα παραγόμενα αποτελέσματα των έργων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ειδικά για το ΕΚΤ».

Περισσότερα »

2η Τροποποίηση της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με κωδικό MIS 299910 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF|1.460 KB)

Σελίδα 2 απο 912345...Τελευταία »