Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Αύγουστος, 2013

Δείτε το αρχείο της Εγκυκλίου (PDF| 1696 KB)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Κατηγορία Πράξης «Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2.

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (PDF| 478 KB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο της κατανομής για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF | 244 KB)

Το αρχείο της κατανομής για Υπολόγους (PDF | 158 KB)

Ανοιχτή Πρόσκληση με Κωδικό 167 για την Υποβολή Προτάσεων στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  – Κατηγορία Πράξης «Αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» – Πράξη: «Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης»

ΑΠ 1-2-3  (PDF|845 KB)

Γραφήματα ποσοστών απορρόφησης δαπανών [Δαπάνες / ΠΥ Έργων] και απορρόφησης εκταμιεύσεων [Δαπάνες / Εκταμιεύσεις Χρηματοδοτήσεων ΤτΕ]

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ

Το αρχείο των κατανομών του Πολιτισμού και της ΓΓΕΤ (PDF |139 KB)

 

Αναμένονται Προτάσεις

1η Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρ. 9219 / 06-06-2011 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: 115) για την πράξη «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης» – Οριζόντια Πράξη  στους ΑΠ 10, 11 και 12

ΑΠ 10-11-12  (PDF|230 KB)

 

Περισσότερα »

Ορθή Επανάληψη Ανοιχτής  Πρόσκλησης  με Κωδικό 166 για Υποβολή Προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Πράξη: «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών του ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές Σπουδές Α’ Κύκλου» – Οριζόντια πράξη στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης:  «Υποτροφίες»

ΑΠ4_5_6 (PDF|1,25 MB) Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Κατηγορία Πράξης  «Ενίσχυση των διαδικασιών δόμησης και λειτουργίας των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών στα Ι.Ε.Κ. και στις σχολές Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Χώρας»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|451 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό MIS 299943 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 4 (PDF|1.194 KB)

 

Σελίδα 1 απο 212