Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Φεβρουάριος, 2012

Ο «Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης  για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» είναι μια  νέα παρέμβαση που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ενιαίου λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (χωρίς υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο  2012. Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Τελικός πίνακας θετικά αξιολογηθεισών προτάσεων (PDF|140 KB)

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται ότι εντός της ερχόμενης εβδομάδας 5 έως 9 Μαρτίου θα δημοσιευθούν οι επικαιροποιήσεις των Προσκλήσεων 27, 28, 87 και 88 για τις Πράξεις «Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας», «Γραφείο Διασύνδεσης», «Πρακτική Άσκηση» και «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας», στις οποίες θα ορίζεται η δυνατότητα παράτασης των σχετικών Πράξεων έως το 2015 με νέους τροποποιημένους όρους (σύμφωνα και με τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης), προς το σκοπό της γραφειοκρατικής ελάφρυνσης αλλά και του εξορθολογισμού καθώς και η αύξηση των επωφελούμενων των πράξεων Πρακτικής Άσκησης για τα ΑΕΙ που συμπλήρωσαν τα σχετικά ερωτηματολόγια που απεστάλησαν τον Ιούνιο του 2011. Περισσότερα »

Τους τελευταίους 2 μήνες έχει ξεκινήσει εντατικά η διαδικασία για να ενταχθούν ως συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις τα ερευνητικά έργα του Προγράμματος «Θαλής» που προκρίθηκαν στην αξιολόγηση.

Η καθυστέρηση που σημειώθηκε από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο που ξεκίνησε η διαδικασία οφείλεται στις διαδικαστικές απαιτήσεις για την υιοθέτηση του εγκριθέντος από την ΕΕ νέου τρόπου υπολογισμού εμμέσων δαπανών ως κατ’αποκοπήν ποσό (flat rate), προς όφελος των ιδρυμάτων και με ζωτικής σημασίας οικονομική ωφέλεια για την λειτουργία τους. Περισσότερα »

Πρεμιέρα για την Ευρώπη κάνει στην Ελλάδα η παγκόσμια διοργάνωση «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» (Entrepreneur Week). Η «Ελληνική Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» (Entrepreneur Week Greece)  διοργανώνεται στην Αθήνα από 22 – 25 Φεβρουαρίου από την Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων (Hellenic Start-up Association) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργείου Οικονομικών. Περισσότερα »

Το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), που εφαρμόζεται στις Α’ και Β’ τάξεις των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ, διακρίθηκε με το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» για το έτος 2011 και αναγνωρίστηκε ως Δείγμα Καλής Πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 2492/16-02-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων » στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, «Συστημικές Παρεμβάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013.

Καλείται  το  Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσια των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού».

Το αρχείο της Πρόσκλησης(PDF 801 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)

Αναμένονται Προτάσεις

 

(30/04/2012) Ορθή Επανάληψη της αριθμ.πρωτ.:2364/14.02.2012 Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης της Πρόσκλησης (PDF| 838KB)

Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 19497/16-11-2011 Ανοιχτής Πρόσκλησης για την πράξη «Χρηµατοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η και 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Απόφαση ανάκλησης ισχύος της Πρόσκλησης  (PDF | 186 KB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 212