Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Δεκέμβριος, 2011

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων,  στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων στην Κατηγορία Πράξης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ενιαίου λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (χωρίς υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για το Δεκέμβριο του 2011. Περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Οδηγού Διαχείρισης σε συνέχεια της  με αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Πρόσκλησης  με ΚΩΔ:49, όπως επικαιροποιήθηκε  για την συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς  πόρους  Πράξη : «ΘΑΛΗΣ », Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται το 1o Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το αρχείο του Ενημερωτικού Δελτίου (PDF|769KB)

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ενιαίου λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (με υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για τον Δεκέμβριο του 2011. Περισσότερα »

1η Τροποποίηση απόφασης ένταξης της Οριζόντιας Πράξης με τίτλο ««Προπαρασκευαστική μελέτη – έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων Ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης στους άξονες προτεραιότητας 4, 5, 6» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013.

ΑΠ4 – ΑΠ5 – ΑΠ6  (PDF|2,12 ΜB)

Περισσότερα »

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «CASE STUDIES» στις 19/12/2011  και ώρα 12.00 μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου.

Σημειώνεται ότι η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας λειτουργεί  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Ανακοινώνονται οι νέες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με Δικαιούχους τις Σχολικές Επιτροπές. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ενιαίου λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (χωρίς υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για τον Νοέμβριο του 2011. Περισσότερα »

Όπως ακριβώς η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ είχε δεσμευθεί σε σχετικές επιστολές της Ειδικής Γραμματέως τον περασμένο Μάιο, τα Ετήσια Σχέδια Δράσης και οι ενσωματωμένες σε αυτά Ενδιάμεσες Εκθέσεις Αξιολόγησης των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), των Γραφείων Διασύνδεσης, των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) που καταθέτουν υποχρεωτικά τα ΑΕΙ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διαβιβάζονται στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας για να τα εξετάσει η ΑΔΙΠ και να προχωρήσει σε μία αξιολόγηση των εν λόγω δομών. Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 3123