Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Οκτώβριος, 2011

Tην Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011 στις 12.00 μ.μ. στο  Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, οδός  Παπασιοπούλου 2-4, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης των  φοιτητών/αποφοίτων του Ιδρύματος σχετικά με τις δράσεις της Δομής  Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) καθώς και των δομών που συντονίζει και πώς μπορούν να επωφεληθούν οι φοιτητές/απόφοιτοι από αυτές.

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δομές του ΠΣΕ:

  • Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) – Νικόλαος Καρανικόλας  (Συντονιστής/Διαχειριστής εργασιών ΔΑΣΤΑ)
  • Γραφείο Διασύνδεσης – Καλλιόπη Σωτηράκη (Σύμβουλος Σπουδών/Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης)
  • Πρακτική Άσκηση –  Ανθή Λεκάτη (Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής ‘Aσκησης)
  • Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  –  Αφροδίτη Γαβριήλ (Συνεργάτης εργασιών υποστήριξης Μονάδας Καινοτομίας και  Επιχειρηματικότητας)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του έργου: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση.

Περισσότερα »

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2η Τροποποίηση Αποφάσεων  Ένταξης της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013».
ΑΠ1 (PDF|383KB) – ΑΠ2 (PDF|383KB) – ΑΠ3 (PDF|383KB)

Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (με υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι νέες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με Δικαιούχους τις Σχολικές Επιτροπές. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ενιαίου λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ) που συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ). Περισσότερα »

Το «Λύκειο Δεύτερης Ευκαιρίας» είναι η νέα παρέμβαση που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, χρηματοδοτεί Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για Πανεπιστήμια και ΤΕΙ μέσω των οποίων απόφοιτοι ΑΕΙ άνω 10ετίας θα μπορούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στο πεδίο της επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης ή των σπουδών τους. Περισσότερα »

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» στο πλαίσιο της Πράξης : «Ψηφιακό Αποθετήριο και ολοκληρωμένο σύστημα αριστείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» , που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» στο πλαίσιο του έργου: «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 712345...Τελευταία »