Αρχείο Ιούνιος, 2011

Δαπάνες ύψους 84,3 εκατ. ευρώ δηλώθηκαν για το Α΄Εξάμηνο του 2011 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το συνολικό ύψος των δαπανών που έχουν δηλωθεί ανέρχεται σε 305,7 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό απορρόφησης στο 15%. Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 11418/27-6-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γενικών Ενιαίων Λυκείων στο αντικείμενο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΓΔ) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 5 (PDF | 418 KB)

Το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), θα αναπτύξει σύστημα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων ΙΕΚ και σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης άλλων υπουργείων. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης :  «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Παντείου Πανεπιστημίου» μέσω του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων παρήχθη και αναδημοσιεύεται η παρούσα αφίσα.

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 5 (PDF|418 KB)

Παρακαλούνται τα κάτωθι Πανεπιστήμια να αποστείλουν άμεσα, τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται για την ένταξη των υποτροφιών των ΥΔ που δεν έχουν ενταχθεί στην Α’ φάση ένταξης της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ» ώστε να ακολουθήσει η αναμενόμενη χρηματοδότηση τους. Περισσότερα »

Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 11257/24-6-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Αναλυτική αποτύπωση κατάστασης και αξιολόγησης των δημοσίων ΙΕΚ της χώρας & άλλων σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης εποπτείας άλλων υπουργείων με αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης » ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με κωδικό MIS 299928 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 5 (PDF| 3.378 KB)

Ανακοινώνονται οι εγκεκριμένες πιστώσεις ΕΠΕΑΕΚ για τις ΣΑΕ 4453, 0453 και 2453. Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 512345