Αρχείο Οκτώβριος, 2010

TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΚΟΜΒΩΝ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΚΟΜΒΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 4 (DOC| 489 KB)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ένταξη της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 5 (DOC |520 KB)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 5 (DOC| 521 KB)

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκηρύσσει την διενέργεια  Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Αναπαραγωγής και Διανομής Επιμορφωτικού- Εκπαιδευτικού Υλικού στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης  για ένταξη μακθητών με αναπθρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Περισσότερα »

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενδιαφέρεται  για άμεση πρόσληψη ατόμων, με σύμβαση έργου, για την επιστημονική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του έργου «Ανάπτυξη του συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας Πράξη 1: Διαφοροποιημένες και διαβαθμισμένες εθνικές εξετάσεις γλωσσομάθειας». Περισσότερα »

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 με τη συμμετοχή των επιστημονικών υπευθύνων των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου και του ΤΕΙ της Κρήτης. Περισσότερα »

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 4 (DOC| 577 KB)

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 4 (DOC| 726 KB)

Ένταξη  της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Καλαμάτας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2007-2013»

ΑΠ1 (PDF|419)

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013

ΑΠ 4 (DOC | 678 KB)

Σελίδα 1 απο 712345...Τελευταία »