Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Αύγουστος, 2010

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επιθυμεί να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης». Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση» – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

ΑΠ1-AΠ2-ΑΠ3  (PDF | 143 KB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ – ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

 Ένταξη της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης από τις Περιφέρειες και τους Δήμους», στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 , «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

ΑΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (DOC|222 KB)

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ένταξη της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Καβάλας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»

ΑΠ1 (PDF|411 KB)

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Ένταξη της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»

ΑΠ1 (PDF|416 KB)

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο :  «Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης από τις Περιφέρειες και τους Δήμους». Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επιθυμεί να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης». Περισσότερα »

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ένταξη της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λάρισας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»

ΑΠ1 (PDF|415 KB)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ένταξη της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»

ΑΠ1 (PDF|420 KB)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(09/11/2010) Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 11942/23-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης» και την πράξη «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις για τους Ενήλικες» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 3123