Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Ιούνιος, 2010

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υποτροφίες σπουδαστών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)(Εξάμηνα Κατάρτισης 2008 Α, 2008 Β, 2009 Α) – ΑΠ4, ΑΠ5, ΑΠ6″

στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 (ΑΠ4 – DOC|452 KB) Περισσότερα »

Ο σχετικός σύνδεσμος προκειμένου οι υπόχρεοι να εισέρχονται για την απογραφή τους είναι ο εξής:

www.apografi.gov.gr

Περισσότερα »

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τις πράξεις «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας», «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου», «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Περισσότερα »

Έληξε: 14/7/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Καταγραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών καθώς και των εκπαιδευτικών φορέων που τα εκδίδουν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αξιοποίηση τους στη διαδικασία αντιστοίχησης γνώσεων – δεξιοτήτων – ικανοτήτων στο υπό διαμόρφωση Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων»

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|68KB)

Το αρχείο της Ανάθεσης (DOC|177 KB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

(20/10/2010) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της με αρ. πρωτ. 9918/29-06-10 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Καταγραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών καθώς και των εκπαιδευτικών φορέων που τα εκδίδουν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αξιοποίηση τους στη διαδικασία αντιστοίχησης γνώσεων – δεξιοτήτων – ικανοτήτων στο υπό διαμόρφωση Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων», στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ».

AΠ13 – ΑΠ14 – ΑΠ15 (PDF | 141 KB)

Περισσότερα »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το αρχείο της Ανακοίνωσης, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ήτοι μέχρι την 14η Ιουλίου 2010 (14-07-2010) το αργότερο.
Περισσότερα »

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

Μία νέα Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη, που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», θα παρέχει στους εφήβους ένα οργανωμένο σύστημα υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 9502/22-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την κατηγορία πράξη «Ψηφιακό Υλικό για τα σχολεία» και την πράξη «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.
Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), επενδύει στην στήριξη όλων των μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Περισσότερα »

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ» (DOC|424 ΚΒ)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης

Σελίδα 1 απο 512345