Αρχείο Σεπτέμβριος, 2009

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π.: 15242/99-09-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορίας πράξεων «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», για την πράξη «Ενεργός ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και Παιδεία Ομογενών»
Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2009 στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».
Περισσότερα »

Έληξε: 9/10/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Τεχνική Υποστήριξη αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο των πράξεων Πρακτικής Άσκησης και Μονάδων Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ».

Προκήρυξη (DOC|228 KΒ)

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 14823/23-09-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Επιχειρηματικότητα Νέων ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ», πράξη «Προγράμματα επιχειρηματικότητας των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ του ΥΠΕΠΘ»
Περισσότερα »

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης της Τεχνικής Βοήθειας «Δημοσιοποίηση προσκλήσεων πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην «Εφημερίδα Απογευματινή»» Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης της Τεχνικής Βοήθειας «Μελέτη  για την διαχείριση περιεχομένου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εκπαιδευτικών θεμάτων»  Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15

Έληξε: 8/10/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μελέτη για την διαχείριση περιεχομένου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εκπαιδευτικών θεμάτων

Προκήρυξη (DOC|271 ΚΒ)

Σύμβαση (DOC|161 ΚΒ)

Έληξε: 21/9/2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ημερίδα Ενημέρωσης Εκπροσώπων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το ρόλο και τις παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ», που εντάσσεται στους άξονες προτεραιότητας 13, 14, 15 Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Προκήρυξη (PDF|530 KΒ)

Σελίδα 1 απο 11