Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο Μάιος, 2009

ΥΕΝΑΝΠ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση πρωτοετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου έτους 2007 – ΑΠ 4» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (PDF|231 ΚΒ) Περισσότερα »

Έληξε: 13/7/2009

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για το έργο  «Σχεδιασμός, Κατασκευή, Εξοπλισμός, Υλικοτεχνική υποδομή, Δημιουργικά, Διακόσμηση, Υπηρεσίες λειτουργίας, Αποψίλωση εκθετηρίου χώρου – Παραγωγή ηλεκτρονικού, έντυπου & προωθητικού υλικού – Εκδηλώσεις – Φιλοξενία προσκεκλημένων – ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 74ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 5-13/9/2009»

Προκήρυξη (PDF|2,55 ΜΒ)

Η Προκήρυξη συνοπτικά (PDF|146 KB)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 7528/26-5-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», κατηγορίας πράξεων «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης», πράξη «Πρακτική Άσκηση Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου 2007»
Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 7527/26-5-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορίας πράξεων «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση», πράξη «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιόδου 2007-2008»
Περισσότερα »

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη – Σχέδιο Δράσης για τη Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα του βασικού τυπικού συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013. ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 (PDF|341 ΚΒ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε σήμερα, 21 Μαΐου 2009 στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013». Περισσότερα »

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.ΔΙ.Π.)

Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης » του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (PDF|269 KB) Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στις 11 Μαΐου 2009 στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013».
Ειδικότερα ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την πράξη «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)» της κατηγορίας πράξεων «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)» , συνολικού προϋπολογισμού 37.000.000 ευρώ.
Περισσότερα »

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Υπηρεσίες δηµοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης στο πλαίσιο της 74ης ∆ΕΘ – επικαιροποίηση ενηµερωτικού εντύπου για το ΕΠ Ε∆ΒΜ» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  ένταξη στους Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15 (PDF|339 ΚΒ)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 6141/6-5-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης»
Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 212