Αρχείο για "ΑΕΙ"

Το   Ε λ λ η ν ι κ ό   Α ν ο ι κ τ ό   Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο, στο πλαίσιο  της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Το   Ε λ λ η ν ι κ ό   Α ν ο ι κ τ ό   Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο, στο πλαίσιο  της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Ε.Α.Π.», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Το   Ε λ λ η ν ι κ ό   Α ν ο ι κ τ ό   Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο, στο πλαίσιο  της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Το   Ε λ λ η ν ι κ ό   Α ν ο ι κ τ ό   Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας» του έργου «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη πρόσκληση. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας – ΜΟΔΙΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση.  Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Μεσολογγίου στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Μεσολογγίου», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση της Πράξης: «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ για την υλοποίηση του έργου  «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ- Αθήνας» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ για την υλοποίηση του έργου  «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Αθήνας» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση.

Περισσότερα »

Σελίδα 40 απο 65« Πρώτη...102030...3839404142...5060...Τελευταία »