Αρχείο για "ΑΕΙ"

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πάτρας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών  του ΤΕΙ Πάτρας» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η Πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών  του ΤΕΙ Πάτρας» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – EKT) και από εθνικούς πόρους. Περισσότερα »

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) για την εκτέλεση της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, προβαίνει στην ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΔΙΠ Παντείου Πανεπιστημίου», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Τίθενται σήμερα σε διαβούλευση τα εξής σχέδια Προσκλήσεων:

(1) Πρόσκληση προς τα ΑΕΙ για μία οριζόντια δράση δικτύωσης και κοινών δράσεων (όπου δυνάμει αποφάσεων των Συνόδων θα υποβάλει πρόταση μία σύμπραξη ΑΕΙ με ένα ΑΕΙ ως leader οι οποίοι θα αναλάβουν για λογαριασμό όλων):

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει την Πράξη με τίτλο «Δίκτυο Συνεργασίας ΑΕΙ για την ενίσχυση των Δομών Υποστήριξης Φοιτητών προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία» που θα απευθύνεται στα ΑΕΙ ως δυνητικούς δικαιούχους καλώντας ένα ΑΕΙ (ή μία σύμπραξη ΑΕΙ) να αναλάβει για λογαριασμό όλων

To Σχέδιο Πρόσκλησης τίθεται σε διαβούλευση έως 19 Σεπτεμβρίου.

(2) Πρόσκληση με ανοιχτό περιεχόμενο πράξεων και με δυνητικούς δικαιούχους ομάδες ΑΕΙ (στο ΟΠΣ του ΕΠΕΔΒΜ θα προβλέπεται ένα ΑΕΙ ως leader) για χρηματοδότηση προτάσεων από ομάδες συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, για συγκεκριμένα πεδία δράσης (Δίκτυα Στοχευμένης εμβέλειας)

To Σχέδιο Πρόσκλησης τίθεται σε διαβούλευση έως 19 Σεπτεμβρίου.

(3) Πρόσκληση προς τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης & το ΕΔΕΤ για δράσεις Κεντρικής Υποστήριξης του όλου συστήματος υποστήριξης του φοιτητή για τη μελλοντική του σταδιοδρομία

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει τις Πράξεις

(α) την Πράξη με τίτλο «Μηχανισμός Κεντρικής Υποστήριξης ΑΕΙ για την ενίσχυση των Δομών Υποστήριξης Φοιτητών προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία» που θα απευθύνεται στον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης για να αναλάβει ως δικαιούχος μόνος ή σε σύμπραξη με άλλον αρμόδιο φορέα

(β) την Πράξη με τίτλο «Διαδικτυακός κόμβος πληροφόρησης (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) επί ζητημάτων στήριξης του φοιτητή για τη μελλοντική του σταδιδορομία (unicareers.gov.grμε δικαιούχο που θα καθορισθεί μετά τη διαβούλευση. Εξετάζονται οι ΕΔΕΤ Α.Ε., Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ΙΤΥΕ, ή Ενιαίος Διοικητικός Τομέας (που θα αναθέσει σε ανάδοχο).

To Σχέδιο Πρόσκλησης τίθεται σε διαβούλευση έως 25 Ιουλίου.

Το αρχείο του (1) Σχεδίου Πρόσκλησης υπό διαβούλευση. (PDF|658 KB)

Το αρχείο του (2) Σχεδίου Πρόσκλησης υπό διαβούλευση. (PDF|697 KB)

Το αρχείο του (3) Σχεδίου Πρόσκλησης υπό διαβούλευση. (PDF|752)

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πειραιά στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Πειραιά» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της Πράξης  «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πάτρας στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Πάτρας» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας – ΜΟΔΙΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Σελίδα 40 απο 62« Πρώτη...102030...3839404142...5060...Τελευταία »