Αρχείο για "Έρευνα"

(12/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πατρών – Ανάπτυξη Μοντέλου Επικινδυνότητας Κατολισθήσεων με χρήση μεθόδων Τηλεπισκόπισης και Συμβολομετρίας» με κωδικό MIS 379347 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ10 (PDF|1,52MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Ενεργειακά Αποδοτικός Σχεδιασμός Δικτύων Επικοινωνίας» με κωδικό MIS 376996 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ10 (PDF|1,52MB)

Περισσότερα »

(12/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΑΠΘ– Εξόρυξη και εκμετάλλευση κοινωνικής δομής υποδικτύων για αποδοτική λειτουργία γνωστικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών» με κωδικό MIS 377270 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ11 (PDF|1,52MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ –Α.Π.Θ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» με κωδικό MIS 379455 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ11 (PDF|1,52MB)

Περισσότερα »

(12-05-2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Αξιολόγηση Ελληνικών Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων» με κωδικό MIS 377323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 10 (PDF|1,58 MB)

(4-12-2014) 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Προτομή: Προσαρμοστική Τεχνολογία στην Οπτική Μετάδοση» με κωδικό MIS 377322 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 10 (PDF|1,58 MB)

Περισσότερα »

(12/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Θαλής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νέες Μέθοδοι στην Ανάλυση Ανταγωνισμού Επιχειρήσεων: Ολιγοπωλιακές Στρατηγικές, Δίκτυα και Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις» με κωδικό MIS 379331 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ11 (PDF|1,59MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Θαλής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Πλατφόρμα Έρευνας στην Ποιότητα και Τεχνολογία Λογισμικού» με κωδικό MIS 379329 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ11 (PDF|1,59MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Θαλής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – DISFER: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» με κωδικό MIS 375534 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ11 (PDF|1,59MB)

Περισσότερα »

(12/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Δ.Π.Θ. –  ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΟΓΕΝΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» με κωδικό MIS 379527 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,59MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ» με κωδικό MIS 383547 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,59MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ RF – ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ SOFTWARE – COGNITIVE RADIO» με κωδικό MIS 379521 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,59MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – Κέντρο Πολυ- Λειτουργικών Δομικών Υλικών με Ευφυή Χαρακτηριστικά για Χρήση σε Κατασκευές (ΠΟ ΛΕΙ ΥΛΙΚΑ/PO LEI YLIKA)» με κωδικό MIS 379496 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,59MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Δ.Π.Θ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ STRATEGY INVENTORY FOR LANGUAGE LEARNING (S.I.L.L) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ» με κωδικό MIS 379335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – ΑΠ10 (PDF|1,85MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Δ.Π.Θ. – Επιλογή για απόδοση και αντοχή σε ιώσεις και αδρομυκώσεις σε παραδοσιακούς πληθυσμούς φακής» με κωδικό MIS 379336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,59MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ (3Δ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» με κωδικό MIS 379516 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,59MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΔΠΘ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» με κωδικό MIS 379525 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,59MB)

Περισσότερα »

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ» με κωδικό MIS 375617 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ11 (PDF|1,52MB)

Περισσότερα »

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Ανάπτυξη, μαθηματική περιγραφή και άριστος σχεδιασμός καινοτόμων μη θερμικών τεχνολογιών για την επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων βελτιωμένης ποιότητας και ασφάλειας» με κωδικό MIS 379425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ11 (PDF|1,59MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ – Ολιστική Διαχείριση της Μεταβλητότητας στις Σύγχρονες Εφοδιαστικές Αλυσίδες της Παγκοσμιοποιημένης Αγοράς (Ακρωνύμιο: ΟΔΥΣΣΕΑΣ)» με κωδικό MIS 379526 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ11 (PDF|1,52MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Τεχνολογίες ΜΙΜΟ για Συστήματα Δορυφορικών και Στρατοσφαιρικών Επικοινωνιών – Δίκτυο Αριστείας» με κωδικό MIS 380041 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ11 (PDF|1,52MB)

Περισσότερα »

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΑΝΟΦΩΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ» με κωδικό MIS 377292 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,52MB)

(6/5/2015) 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Γενωμική και λειτουργική προσέγγιση για την κατανόηση της ανθεκτικότητας εντόμων και ακάρεων γεωπονικού ενδιαφέροντος στα εντομοκτονα» με κωδικό MIS 377301 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,52MB)

(6/5/2015) 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-Διεπιστημονικό δίκτυο για την μελέτη της νόσου Alzheimer» με κωδικό MIS 377299 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,52MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – «Σχέση δομής-λειτουργίας, ρύθμιση και γενετική ποικιλομορφία της λιποπρωτεϊνης υψηλής πυκνότητας (HDL): Προοπτικές για την πρόληψη και την θεραπεία της στεφανιαίας νόσου» με κωδικό MIS 377286 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». -ΑΠ10(PDF|1,52MB)

(6/5/2015) 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – Μεταβολές των πρωτεϊνών θερμικής καταπληξίας και της γλουταμίνης σχετιζόμενες με ορμονικές, ανοσολογικές, φλεγμονώδεις και μοριακές αντιδράσεις στη σήψη. Συνδυασμένη κλινική και πειραματική μελέτη.» με κωδικό MIS 377287 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,52MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΔΙΕΣΗ: Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης» με κωδικό MIS 377282 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,52MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Φωτοβολταϊκές Διατάξεις Υψηλής Απόδοσης ΙΙΙ-Νιτριδίων Ημιαγωγών» με κωδικό MIS 377290 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,52MB)

Περισσότερα »

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της ευστάθειας σε προβλήματα λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια» με κωδικό MIS 377350 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ11 (PDF|1,59MB)

Περισσότερα »

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ» με κωδικό MIS 379426 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,59MB)

(6/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με κωδικό MIS 379416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». – ΑΠ10 (PDF|1,59MB)

Περισσότερα »

Σελίδα 1 απο 1312345...10...Τελευταία »