Αρχείο για "Για Δικαιούχους"

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται για τον Μάρτιο του 2011 οι πραγματοποιηθείσες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (με υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Ανακοινώνονται δύο (2) νέες προεγκρίσεις των πιστώσεων των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΕ 845/8 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται για τον Μάρτιο του 2011 οι πραγματοποιηθείσες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Σε συνέχεια της έγκρισης του Οδηγού λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ, εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το έγγραφο με αριθμ.πρωτ.   2382/25-02-2011, το οποίο αφορά στη διαδικασία υποβολής Αιτημάτων Χρηματοδότησης για το 2011. Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η προέγκριση των πιστώσεων των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΕ 845/8 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι πραγματοποιηθείσες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Αναρτήθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση προτάσεων διδακτορικής έρευνας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ». Περισσότερα »

Η διαδικασία υποβολής διευκρινιστικών ερωτημάτων από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διδάκτορες, μέλη ΔΕΠ και υπηρεσίες των πανεπιστημίων, θα γίνεται ως ακολούθως: Περισσότερα »

Υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ), των οποίων οι προτάσεις δεν εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση, μπορούν να δουν τα Φύλλα Αξιολόγησης των προτάσεών τους ακολουθώντας την εξής διαδικασία: Περισσότερα »

Σε συνέχεια της ΚΥΑ  2/51571/0020/30.07.2010 που αφορά στη λειτουργία Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ, εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  ΕΠΕΔΒΜ το έγγραφο με αριθμ.πρωτ. 27944/30.12.2010, το οποίο αφορά στη διαδικασία υποβολής Αιτημάτων Χρηματοδότησης α’ τριμήνου 2011 και ετήσιων πιστώσεων 2011. Περισσότερα »

Σελίδα 51 απο 52« Πρώτη...102030...4849505152