Αρχείο για "Για Δικαιούχους"

Ανακοινώνεται η έγκριση της τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2011, στη ΣΑΕ 045/8 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης αυτής. Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η έγκριση της τροποποίησης Ο της ΣΑΕ 134/8 που αφορά ετήσιες πιστώσεις 2011 για πράξεις του ΟΑΕΔ που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Καλούνται οι Δικαιούχοι Πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ να συμπληρώσουν τον επισυναπτόμενο πίνακα με την επικαιροποίηση πιστώσεων του 2011 για όλες τις πράξεις του ΕΠΕΔΒΜ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23/9/2011. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (χωρίς υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ενιαίου λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (με υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι νέες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με Δικαιούχους τις Σχολικές Επιτροπές. Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Δικαιούχους τις Σχολικές Επιτροπές. Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η  έγκριση ένταξης νέων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη ΣΑΕ 245/8 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  Περισσότερα »

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας προβαίνει σε ενημέρωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των «υπονοιών απάτης», σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με τις λειτουργίες πρόληψης και αντιμετώπισης που περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό σημείωμα της COCOF. Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Δικαιούχους τις Σχολικές Επιτροπές και τη ΓΓΕΤ. Περισσότερα »

Σελίδα 47 απο 52« Πρώτη...102030...4546474849...Τελευταία »