Αρχείο για "Για Δικαιούχους"

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Δικαιούχους τις Σχολικές Επιτροπές. Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η  έγκριση ένταξης νέων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη ΣΑΕ 245/8 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  Περισσότερα »

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας προβαίνει σε ενημέρωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των «υπονοιών απάτης», σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με τις λειτουργίες πρόληψης και αντιμετώπισης που περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό σημείωμα της COCOF. Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Δικαιούχους τις Σχολικές Επιτροπές και τη ΓΓΕΤ. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (χωρίς υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (με υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι εγκεκριμένες πιστώσεις ΕΠΕΑΕΚ για τις ΣΑΕ 4453, 0453 και 2453. Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η έγκριση της τροποποίησης 0 της ΣΑΕ 4458, που αφορά ετήσιες πιστώσεις 2011 για πράξεις του ΕΚΕΠΙΣ που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι πραγματοποιηθείσες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (χωρίς υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». (Πράξη: Ηράκλειτος ΙΙ). Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η έγκριση της τροποποίησης 0 της ΣΑΕ 1248, που αφορά ετήσιες πιστώσεις 2011 για πράξεις του ΟΑΕΔ που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».  Περισσότερα »

Σελίδα 47 απο 51« Πρώτη...102030...4546474849...Τελευταία »