Αρχείο για "Για Δικαιούχους"

Στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αλλά και κεντρικός πολιτικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των γενικών στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί η βελτίωση των Δομών και γενικότερα των όρων και προϋποθέσεων μέσω των οποίων τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στηρίζουν τους φοιτητές τους για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο και να διαμορφωθούν διαδικασίες βιώσιμες ώστε να παρέχεται συστηματικά στήριξη των φοιτητών για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Στο πλαίσιο αυτό επικαιροποιήθηκαν οι Πρoσκλήσεις υπ’αρ. 27 και 28 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Περισσότερα »

Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μία πολύ σημαντική προσπάθεια από τη Διαχειριστική Αρχή και από τους φορείς του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος να συλλεγεί όλο το υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ καθώς και του υλικού που συνεχίζει να δημιουργείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ. Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι πραγματοποιηθείσες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με δικαιούχους τις Σχολικές Επιτροπές. Οι πράξεις αφορούν την Πρόσκληση 78: «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και την Πρόσκληση  80: «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία». Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι πραγματοποιηθείσες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (χωρίς υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι πραγματοποιηθείσες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (χωρίς υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι πραγματοποιηθείσες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (με υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού ΕΣΠΑ, ανακοινώνονται οι πραγματοποιηθείσες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις (με υπόλογο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι πραγματοποιηθείσες κατανομές χρηματοδότησης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με δικαιούχους τις Σχολικές Επιτροπές. Οι πράξεις αφορούν την Πρόσκληση 78: «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και την Πρόσκληση  80: «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία». Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η έγκριση της ΣΑΕ 045/8 Τροποποίηση 0, που αφορά ετήσιες  πιστώσεις 2011 συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η προέγκριση της ΣΑΕ 845/8 με νέα έργα καθώς και η έγκριση της ΣΑΕ 845/8 Τροποποίηση 0 και η έγκριση της ΣΑΕ 645/8 Τροποποίηση 0, που αφορούν ετήσιες  πιστώσεις 2011 συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Περισσότερα »

Σελίδα 47 απο 49« Πρώτη...102030...4546474849