Αρχείο για "Για Δικαιούχους"

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458 και 0148.

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 248 και 8458.

Περισσότερα »

Τήρηση κανόνων και καταγραφή δράσεων δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΠΕΔΒΜ

Σε συνέχεια της από 19-02-2014 ανακοίνωσης προς δικαιούχους σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4155/ 2013- ΕΣΗΔΗΣ  εκδόθηκε η συγκεκριμένη εγκύκλιος την οποία και αναρτούμε προς ενημέρωσή σας .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΣΗΔΗΣ  (PDF |221 KB)

Με το ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) τέθηκε σε εφαρμογή το Εθνικό Σύστημα  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο προβλέπει ότι η διενέργεια όλων των διαγωνισμών για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών άνω των 60.000€ θα πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Προς διευκόλυνση και στο πλαίσιο ενημέρωσης  των δικαιούχων της και των οικονομικών φορέων, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ κοινοποιεί τα παρακάτω αρχεία.

ΕΣΗΔΗΣ_Ενημερωτικό από ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ_18.2.2014dbm_18.2.14

Ενημερωτικό Ευθύ βήματα ΕΣΗΔΗΣ

Π1_2390_13

N_4155_13_αρθ_1-9

Eπειδή κατά τη διάρκεια των ελέγχων από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΜΒ διαπιστώνονται κατ΄ επανάληψη ορισμένα προβλήματα, που καθυστερούν τον προέλεγχο και ενισχύουν τον κίνδυνο απόρριψης αιτημάτων προέγκρισης για την  προκήρυξη προμηθειών- υπηρεσιών, παρακαλείσθε να ενημερωθείτε σχετικά από το έγγραφο με τίτλο «Καλές Πρακτικές με αφορμή τα συνήθη προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία: α) των δημοπρασιακών και β) των προσυμβατικών ελέγχων»

 

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF | 148 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (PDF | 137KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους (PDF | 198 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF | 380 KB)

Σελίδα 30 απο 47« Πρώτη...1020...2829303132...40...Τελευταία »