Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Για Δικαιούχους"

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος του ΥΠΑΑΝ με αρ πρωτ. 75537/22-12-2014 «Τακτοποίηση πληρωµών ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε τη λήξη του οικονοµικού έτους, χρηµατοδότηση του εποµένου Π∆Ε και ρύθµιση σχετικών θεµάτων«.

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458 & 2458(PDF | 196 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458(PDF | 191 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458 & 2458 (PDF | 193 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 1348 (PDF | 171 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0138 (PDF | 176 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148(PDF | 182 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148(PDF | 235 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148(PDF | 207 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 182 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0198(PDF | 172 KB)

(05-12-2014) Πρόσκληση με αρ. πρ. 25227/05-12-2014 [κωδ. ΝΕΟΕΠ10]για την υποβολή προτάσεων στο «Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Πράξη «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF | 646 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458, 2458 & 8458 (PDF | 519 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 182 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 (PDF | 176 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458, 2458, 4458 & 8458 (PDF | 254 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148(PDF | 181 KB)

Πρόταση εγγραφής πιστώσεων δ’ τριμήνου 2014 των πράξεων ΕΠΕΔΒΜ που χρηματοδοτούνται από ΣΑΕ του ΥΠΑΙΘ καθώς και η πορεία διεκπεραίωσης από την υποβολή έως και την έγκρισή της.

Ανακοινώνεται η προέγκριση των ΣΑΕ 0458, 2458 και 0148.

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 138 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (PDF| 136 KB)

Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 2458 (2) (PDF| 127 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0148 (PDF| 139 KB)

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 (PDF | 192 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458 & 2458 (PDF | 186 KB)

Σε συνέχεια μειώσεων του προϋπολογισμού των ερευνητικών έργων «Θαλής» και κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης κρίνονται αναγκαίες οι ακόλουθες διευκρινήσεις:

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 (PDF | 188 KB)

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 180 KB)