Αρχείο για "Για Δικαιούχους"

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 5000076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (PDF|522KB)

 

Ένταξη της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 5000076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF|769KB)

 

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 0458 & 2458) για Υπολόγους (PDF|191 KB)

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF|190 KB)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 1348)  (PDF|177 KB)

Ανακοινώνoνται οι κατανομές των χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF|483 KB)

To αρχείο των κατανομών (ΣΑΕ 2458) για Υπολόγους (PDF|221 KB)

Τροποποίηση Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 06 και τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Τροποποίησης

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 06 και τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη β/βάθμια εκπαίδευση» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)

Το αρχείο της Πρόσκλησης

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης

Ανακοινώνονται οι προεγκρίσεις των ΣΑΕ 0458, 2458, 4458, 8458.

Το αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 0458_16.11.2015 (PDF| 168 KB)

To αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 0458_05.11.2015 (PDF| 139 KB)

To αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 2458_5.11.2015 (PDF| 156 KB)

To αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 4458_17.11.2015 (PDF| 140 KB)

To αρχείο της Προέγκρισης της ΣΑΕ 8458_16.11.2015 (PDF| 140 KB)

To αρχείο της Τροποποίησης της ΣΑΕ 0198_29.10.2015 (PDF|824 KB)

Ανακοινώνεται οι προέγκρισεις των ΣΑΕ 0458, 3451 και 0198 και η ανακατανομή της ΣΑΕ 0148.

Το αρχείο της ανακατανομής της ΣΑΕ 0148 (PDF| 1106 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0198 (PDF| 146 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 0458 (PDF| 142 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 3451 (PDF| 140 KB)
Το αρχείο της προέγκρισης της ΣΑΕ 3451 (PDF| 140 KB)

 

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 1348 (PDF | 181 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 188 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458 (PDF | 189 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0148 (PDF | 176 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0908 (PDF | 173 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 2458 (PDF | 185 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 & 4458 (PDF | 187 KB)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ανακοίνωση αφορά μόνο δικαιούχους που πραγματοποιούν πληρωμές με Διαχειριστή Έργου και Υπεύθυνο Λογαριασμού.

Ανακοινώνεται το με αρ. πρωτ. 105780/16-10-2015 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και παρακαλούμε για την εφαρμογή του.

Ένταξη της Πράξης «Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000053 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

1η τροποποίηση της Απόφασης  (PDF| 414 KB)

Απόφαση Ένταξης (PDF| 420 KB)

 

Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0908 (PDF | 206 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458, 2458 & 8458 (PDF | 205 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0198 (PDF | 206 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0908 (PDF | 188 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0138, 0148, 0458 & 2458 (PDF | 229 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 1348 (PDF | 186 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0148 (PDF | 185 KB)

Σελίδα 20 απο 46« Πρώτη...10...1819202122...3040...Τελευταία »