Αρχείο για "Για Δικαιούχους"

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

55_katanomh_ypolog_6458_8458_19-9-2016

56_katanomh_eid_log_3451_19-9-2016

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

54_katanomh_eid_log_14-9-2016

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

sae_3341_proegrisi_2016_yp_ergasias_nea_erga_09_eos_19_14-9-2016

sae_2458_proegrisi_2016_yp_paideias_14-9-2016

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

50_katanomh_ypolog_3551_12-9-2016

51_katanomh_eid_log_3451_8458_12-9-2016

52_katanomh_eid_log_3451_12-9-2016

53_katanomh_ypolog_3341_12-9-2016

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

49_katanomh_ypolog_3341_7-9-2016

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

SAE_3341_Proegrisi_2016_Yp_Ergasias_6-9-2016

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

48_KATANOMH_YPOLOG_3451_2016_1-9-2016

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης & Έγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΔΒΜ (2007-13) & ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

SAE_3341_Proegrisi_2016_Yp_Ergasias_31-8-2016

SAE_8458_Proegrisi_2016_Yp_Paideias_31-8-2016

2η τροποποίηση της πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 12 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης ( PDF| 556 KB)

Έντυπο ανάλυσης κόστους (.xls)

Σχέδιο τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα ΥΕ1 (.doc)

Σχέδιο τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα ΥΕ2 (.doc)

Περισσότερα »

Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

45_KATANOMH_YPOLOG_3451_11-8-2016

46_KATANOMH_EID_LOG_3451_12-8-2016

47_KATANOMH_YPOLOG_3891_19-8-2016

Σελίδα 10 απο 46« Πρώτη...89101112...203040...Τελευταία »