Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Εκπαίδευση / Δια Βίου Μάθηση"

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ξεκινάει σήμερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» η δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικής διαχείρισης μετεγγραφών. Περισσότερα »

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης (16.09.2010) για το Πρόγραμμα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

Για την Πράξη  «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου» είχαν κατατεθεί προτάσεις από δύο υποψήφιους Δικαιούχους: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων, συνολικά υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσε  η πρόταση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο και θα αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης.   Περισσότερα »

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα για την πράξη «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου». Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για αναβάθμιση της ποιότητας του έργου των Ελληνικών Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ερευνητικών δομών της χώρας, δημιουργείται Κέντρο Μελετών με ερευνητικό προσανατολισμό και στόχευση σε κομβικά σημεία ανάπτυξης στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερα »

Με κεντρικό σημείο αναφοράς τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, το Υπουργείο Παιδείας ξεκινάει πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης σε όλα τα ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ της χώρας με στόχο να φέρει τον μαθητή των ΕΠΑΛ/ ΕΠΑΣ πιο κοντά στην αγορά εργασίας, να ενδυναμώσει τις δεξιότητές του και να τον ενθαρρύνει ώστε να είναι σε θέση μετά την αποφοίτησή του να αξιοποιήσει την ειδικότητά του ιδρύοντας τη δική του επιχείρηση. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στην αναμόρφωση και αναβάθμιση του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Περισσότερα »

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» προχωρά σε επικαιροποίηση της Πρόσκλησης για το Νέο Σχολείο, εντάσσοντας στο έργο δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση καθώς και στην ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στην ενίσχυση του σχολείου με ψηφιακές υποδομές που θα ενδυναμώσουν και θα τονώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Περισσότερα »