Αρχείο για "Εκπαίδευση / Δια Βίου Μάθηση"

Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας για ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού της Ειδικής Αγωγής, ξεκινάει έργο για μία εις βάθος ποιοτική αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), θα εντοπιστούν κρίσιμες δυσκολίες στη λειτουργία των δομών αυτών, θα αρθούν τα όποια εμπόδια στην αποτελεσματικότητά τους και θα εξυπηρετηθούν οι πραγματικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία αλλά και των οικογενειών τους. Περισσότερα »

Ενεργοποιήθηκε φόρμα υποβολής ερωτημάτων για την Πρόσκληση «Ψηφιακές Δράσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Στην σχετική Πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν προτάσεις: Περισσότερα »

Οι «Δράσεις Πολιτισμού για την Εκπαίδευση» είναι η νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για περαιτέρω ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων στο χώρο της εκπαίδευσης.

Μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) θα χρηματοδοτηθούν πράξεις με αντικείμενο την πολιτιστική μας κληρονομιά και τον σύγχρονο πολιτισμό και θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακά εργαλεία αξιοποιήσιμα και στο μέλλον. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) ξεκινάει έργο για την υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών των σχολείων και για την επέκταση των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για ολοκληρωμένες ψηφιακές δράσεις, ξεκινάει – μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και  με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) – έργο ανάπτυξης και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για το Νέο Σχολείο αυξάνεται κατά μία ώρα το γλωσσικό μάθημα στην Α΄ και Β΄ τάξη των Ολοήμερων Δημοτικών και εισάγονται – με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) –  καινοτόμες δράσεις ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στηρίζει τους σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Περισσότερα »

Οι Υπεύθυνοι για το «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» με σχετική τους επιστολή ενημέρωσαν τους γονείς των μαθητών της Α΄και Β΄τάξης των 800 ολοήμερων Δημοτικών σχολείων για τους σκοπούς της διδασκαλίας της Αγγλικής στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Περισσότερα »

Η στήριξη και η ανάδειξη των Πολυνησιωτικών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) είναι η νέα δράση του Υπουργείου Παιδείας, που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που εδράζονται σε πολλαπλά νησιά, στα νησιωτικά συμπλέγματα τόσο του Αιγαίου όσο και του Ιονίου Πελάγους, μπορούν να αξιοποιήσουν το ιδιότυπο και ελκυστικό περιβάλλον στο οποίο φιλοξενούνται για να επιτύχουν σημαντικά αναπτυξιακά αποτελέσματα. Περισσότερα »

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 με τη συμμετοχή των επιστημονικών υπευθύνων των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου και του ΤΕΙ της Κρήτης. Περισσότερα »

Σελίδα 5 απο 7« Πρώτη...34567