Αρχείο για "Εκπαίδευση / Δια Βίου Μάθηση"

Το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), θα αναπτύξει σύστημα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων ΙΕΚ και σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης άλλων υπουργείων. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., με στόχο την επέκταση και ενίσχυση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας προχωρά σε ενέργειες που θα διευρύνουν και θα αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δομών αυτών. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προχωρά στη χορήγηση επιταγών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε νέους 18-25 ετών. Περισσότερα »

Εκπαίδευση σε ζητήματα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών θα παρέχει το Υπουργείο Παιδείας σε μαθητές όλων των ηλικιών (παιδιά και εφήβους) μέσω εργαλείων που θα παραχθούν από διεπιστημονική ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματόδοτηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ξεκινά την υλοποίηση έργου για την αποτύπωση των δεδομένων της σχολικής ζωής και την εξαγωγή δεικτών, τάσεων και συμπερασμάτων για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας για ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού της Ειδικής Αγωγής, ξεκινάει έργο για μία εις βάθος ποιοτική αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Περισσότερα »

Σε όλους τους μαθητές που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα δίνεται πλέον η δυνατότητα – με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – να προετοιμασθούν, να αξιολογηθούν και να λάβουν πιστοποίηση γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Περισσότερα »

Ύψιστης κοινωνικής σημασίας έργο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη όλων των αναγκών των ειδικών σχολείων. Περισσότερα »

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για ένταξη των νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ξεκινάει – μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου– έργο για την ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την προβολή και την ενθάρρυνση της Αριστείας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, ξεκινάει μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έργο για τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού Αποθετηρίου Αριστείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Περισσότερα »

Σελίδα 4 απο 7« Πρώτη...23456...Τελευταία »